Cvik

Jana Kapelová

Babyboom posledného obdobia na bratislavskej umeleckej scéne je alternatívnou možnosťou, situáciou, témou, cez ktoré sa umelkyne/umelci, kurátorky, teoretičky – rodičia môžu spoznať, prípadne spoznať nanovo. Okruh tém k rozhovoru sa rozširuje. Čo všetko prináša rodičovstvo, v čom nás rozvíja a o aké problematiky nás prinútilo zaujímať sa? Rodičovstvo často znamená izoláciu umelca od spoločenstva, no môže byť aj novým dôvodom na stretnutie a zoznámenie sa s ľuďmi z umeleckého prostredia. Dve pripravované stretnutia na záhradke tranzit. sk, pomenované podľa odporúčaných cvikov z knihy o výchove, využívajú tento stav na „utuženie“ vzťahového prostredia umeleckej komunity. Rodičovstvo tu môže byť témou rozhovorov, otázkou, podnetom k tvorbe, alebo môže ísť len o zdieľanie pocitov a skúseností. Prvé stretnutie pod názvom 32. Cvik: Hľadanie zdroju zvuku sa uskutoční 1. júna, pre deti tu budú pripravené napríklad aktivity s hudobnými nástrojmi. Druhé stretnutie 7. júla, 25. Cvik: Kopanie do lopty, bude pozostávať z rôznych pohybových aktivít pre deti. Pre rodičov bude k dispozícii knižnica so vzdelávacou literatúrou. 


32.CVIK: Hľadanie zdroju zvuku 

streda 1. 6. 2016 od 14:00 do 18:00


Aktivity pre deti:

-detský stan, hracie deky, hudobné nástroje a pod.


Aktivity pre rodičov:

-výmena skúseností, pocitov a informácií o deťoch a rodičovstve

-knižnica s výchovno-vzdelávacou literatúrou25.CVIK: Kopanie do lopty

streda 6.7.2016 od 14:00 do 18:00


Aktivity pre deti:

-na dvore tranzitu budú pre deti pripravené rôzne pohybové aktivity (napr. prekážková dráha, detský stan, lopty a pod.)


Aktivity pre rodičov:

-výmena skúseností, pocitov a informácií o deťoch a rodičovstve

-knižnica s výchovno-vzdelávacou literatúrouBIO:

Jana Kapelová (1982) je umelkyňa, pedagogička a rodič. V jej dielach sa stretáva rovina inštitucionálnej kritiky – ktorá reflektuje jej kultúrno-politickú angažovanosť v umeleckom poli a filozofickejší záujem o možnostiach jednotlivca obísť či transformovať (nefunkčný) sociálny systém a tak dosiahnuť sebarealizáciu. Zároveň ide o to, akú rolu v tom všetkom hrá samo umenie.

https://sites.google.com/site/janakapelova/cv

Jana Kapelová, 32. cvik, 2016, fotografia ilustrácie Františka Sodomu.

Jana Kapelová, 32. cvik: Hľadanie zdroju zvuku, stretnutie rodičov v tranzit.sk, 1. júna 2016. © Michal Moravčík, 2016.

© Andrea Kalinová, 2016.

Jana Kapelová, 25. cvik, 2016, fotografia ilustrácie Františka Sodomu.

Jana Kapelová, 25. cvik: Kopanie do lopty, stretnutie rodičov v tranzit.sk, 6. júla 2016. © Andrea Kalinová, 2016.

Komentáre

Pridaj komentár