Areál zdravia. Opustená (re)kreácia na Zlatých pieskoch

Andrea Kalinová a Martin Zaiček 

Zlaté piesky sú najväčším rekreačno-športovým areálom na území Bratislavy. V urbánnej topografii mesta zastávajú významné miesto. Počas letných mesiacov sú synonymom letnej rekreácie. Zámerom projektu Areál zdravia. Opustená (re)kreácia na Zlatých pieskoch je absolvovať týždennú rezidenciu v autentickom prostredí tejto rekreačnej oblasti. Podmienkou rezidencie je neopustenie areálu a teda úplné vžitie sa s prostredím a naturelom lokality. Autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček budú počas výskumnej rezidencie v dňoch od 13. do 19. júna zaznamenávať charakter a miestošpecifické fenomény lokality. Reflexia gastrokultúry, rekreácie, športu, až po zber urbánnych legiend vo vzťahu k dočasnej a permanentnej rekreácii, prítomné v konflikte periférneho mestského zázemia gastarbeiterov vs. letná rekreácia domáceho obyvateľstva, ale aj prekvapivo početnej skupiny zahraničných turistov. Svoj pobyt ponechávajú počas týždenného trvania otvorený pre osobnú konfrontáciu s bratislavskou výtvarnou scénou, ktorú pozývajú byť účastnou na tvorbe programu.


BIO:

Vizuálna umelkyňa Andrea Kalinová (1980) a architekt Martin Zaiček (1987) spolupracujú od roku 2012 ako Opustená (re)kreácia. Ich práca sa zaoberá zanedbanou, opustenou alebo ohrozenou architektúrou 20. storočia. Ťažiskovou typológiou architektúry a miesta sú pre nich najmä kúpele či iné miesta rekreácie. Cieľom Opustenej (re)kreácie je vyvolať, vzkriesiť a aktivovať pozornosť a záujem miestnych obyvateľov aj návštevníkov k tejto architektúre pomocou umeleckých intervencií priamo reagujúcich na mieste. 

www.abandonedrecreation.com