Vedomie drona – presakovanie

Martin Vongrej

Projekt Vedomie drona predstavuje radikálnu stratégiu presakovania tzv. undergroundového myslenia na povrch kože verejnosti. Predpokladom je možnosť použitia masívnych mediálnych komerčných nástrojov vo verejnom priestranstve. Vedomie drona – toto uvažovanie nad vedomím robotiky sa objavuje na absolútne príznačnom mieste – vo voľnom exteriéri, kde už nefunguje len symbolicky, ostáva napospas nekompromisnému pragmatickému vnímaniu verejnosti, kde si má samo osebe obhájiť autonómiu, pričom má pôsobiť ako chyba vychádzajúca zo svojho obsahu, zobrazeného z vlastnej nutnosti. 


BIO:

Martin Vongrej sa narodil v Bratislave (1986), kde žije a pracuje. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave s titulom Mgr. Art. Od roku 2009 sa zaoberá pojmom vedomie reprezentujúcim neurčitý pôvod zobrazenia či samotnú intenciu diela. Kľúčové dielo predstavuje Pozorujúce sa vedomie realizované pre výstavu Manifesta 8, ktoré predstavuje juxtapozíciu fenoménov kontrolovateľných a nekontrolovateľných človekom. Jeho tvorba nadväzuje na tradíciu konceptuálneho umenia, pričom predstavuje jednu z možných ciest jeho pokračovania.

www.martinvongrej.com


Martin Vongrej, Vedomie drona, 2016, kesba ceruzou. © Martin Vongrej, 2016.

Martin Vongrej, Vedomie drona, 1. - 30. júna 2016, billboard na križovatke ulíc Bajkalská a Trnavská. © Martin Vongrej, 2016.

Komentáre

Pridaj komentár