Kruhy a cloudy

Eliška Mazalanová

Výstavy a prezentačné aktivity v privátnych priestoroch ako individuálne iniciatívy umelcov spoluutvárajú štruktúru bratislavskej umeleckej scény. Zámerom projektu je mapovanie týchto aktivít s pohľadom zo súčasnosti do minulosti, koncentrujúc sa predovšetkým na ich komunitný rozmer, na formovanie a fungovanie ich publika, ktoré vychádza z okruhu priateľov a neskôr nadobúda potenciálne verejný charakter. Pýta sa okrem iného na motiváciu, ktorá za týmito iniciatívami stojí a odzrkadľuje súdobý stav umeleckej scény a prevádzky. Pôsobia predovšetkým ako náhrada absentujúceho verejného priestoru potrebného na sebavyjadrenie a prezentáciu, či ako suplovanie funkcií z dôvodu nedostatočnej umeleckej infraštruktúry? Alebo sú viac dôsledkom novej praxe umelca? Súčasťou projektu je aj spoločné medzigeneračné stretnutie jednotlivých aktérov, iniciátorov a okruhu ich priateľov, ich publika, naplánované na 29. júna, ktoré bude spoločným uvažovaním nad týmito otázkami. Kruhy a Cloudy. Bytové výstavy a iné aktivity v privátnom priestore
stretnutie a diskusia, spolupráca Ján Kralovič, streda, 29.06.2016, 18:00

účastníci: Peter Barényi, Mira Gáberová, Rudolf Sikora, Dezider Tóth
moderátori: Ján Kralovič, Eliška Mazalanová


BIO:

Eliška Mazalanová (1985) študovala dejiny umenia v magisterskom stupni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v doktorandskom na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí ako kurátorka a kritička, aktuálne pracuje ako programová koordinátorka v tranzit.sk. Zaujíma sa najmä o umeleckú produkciu od druhej polovice dvadsiateho storočia a o procesuálne a performatívne umenie, kolaboratívne praktiky, spoluprácu s publikom, o sociálny a politický potenciál umenia. Na projektoch často spolupracuje s Alexandrou Niczovou, s ktorou založili združenie reflektor.

Eliška Mazalanová, Kruhy a kloudy, 2016, prípravná schéma.

Kruhy a Cloudy. Bytové výstavy a iné aktivity v privátnom priestore, 29. jún 2016, tranzit.sk. © Andrea Kalinová, 2016.

Komentáre

Pridaj komentár

Půjčka online

online net  30 / 05 / 2019 21:31

Doporučujeme vám půjčky online, které najdete na finančním portále Ammado. Získat půjčku online nebylo nikdy jednodušší. Stačí vyplnit krátkou žádost a peníze můžete bát do pár minut. Žádejte moderním způsobem online i vy a získejte mimořádně nízký úrok. Pokud máte zájem nebo potřebujete bližší informace, najdete nás na https://www.ammadopujcky.cz