Malý/veľký svet

Výstavy, projekty, podujatia
27. máj – 16. júl, 2016


APART, Petra Balíková, Peter Barényi, Dominika Belanská & Nomadic Arts Festival, Martinka Bobriková & Oscar de Carmen, Daniel Dida, Lucia Gavulová, Zuzana Gogová, Erik Janeček a Andrej Žabkay, Andrea Kalinová a Martin Zaiček, Jana Kapelová, Lenka Kuricová, Marína Abramovič po sebe neupratuje, Eliška Mazalanová, Marianna Mlynárčikova a Nóra Ružičková a Divadlo z Pasáže, Jürgen Rendl, Zuzana Révészová, Martin Vongrej
Grafický dizajn:
Katarína Balažiková
Kurátorka: Judit Angel
Miesta konania v Bratislave: tranzit.sk, Café Berlinka, križovatka ulíc Bajkalská a Trnavská, Galéria HIT, Vysoká škola výtvarných umení, ulica Karpatská a okolie, Areál zdravia Zlaté piesky, Fajnorovo nábrežie, kino Mladosť

Tento projekt je založený na poznatku, že našu spoločnosť, vrátane sveta umenia, tvoria malé skupiny ľudí, kruhy blízkych priateľov, kde každý pozná každého. Niekoľko vonkajších spojení prepája tieto skupiny, vďaka čomu predchádzajú izolácii. Sú to takzvané „slabé väzby“ (Mark Granovetter), t. j. vzťahy s ľuďmi, ktorí sa pohybujú inde než my, informácie získavajú z iných zdrojov a prepájajú skupinu s vonkajším svetom. Slabé väzby neprepájajú len jednotlivcov, ale aj odlišné a vzdialené svety, a sú zásadné pre súdržnosť sociálnej siete. Podľa teórie sietí vlastne žijeme v malom svete, kde je vzdialenosť medzi dvoma uzlami siete pomerne malá; ľudí, ktorí sa nepoznajú, môže spájať krátka reťaz známostí. I keď tieto krátke prepojenia naozaj existujú, pre väčšinu ľudí je ťažké ich nájsť. Pretože ak má mať komunita veľa prepojení s vonkajškom, vyžaduje to špecifické postupy a kontexty, v ktorých by ich ľudia mohli vytvárať.

Cieľom projektu Malý/veľký svet je vytvoriť platformu pre komunikáciu a spoluprácu na bratislavskej umeleckej scéne, kde môžu ľudia tvorivo využiť už existujúce vzťahy, ako napríklad tie priateľské, alebo im prostredníctvom nej poskytnúť priestor k novým väzbám a perspektívam. I keď je projekt tesne zviazaný s umeleckou scénou, je otvorený aj medziodborovým prepojeniam a príležitostiam k novým kontaktom za hranicami sveta umenia. Bratislava je pritom pre potreby projektu vnímaná ako vybraný rámec či výsek, nejde o úsilie stotožniť ju so slovenskou umeleckou scénou ako celkom. Jednu časť projektu tvorí výstava a akcie konajúce sa v tranzit.sk, pričom pprojekty ďalších umelcov bude možné nájsť na mnohých miestach po celom meste.