Susedenie

Dominika Belanská a tím Nomadic Arts Festival

Projekt motivovaný túžbou po skúmaní a snahou porozumieť chce preskúmať povahu susedských vzťahov v mnohotvárnej štvrti okolo rušnej križovatky ulíc Šancová, Karpatská a Žilinská. Jeho cieľom je podporiť nutné sociálne väzby v záujme posilnenia nenápadných sietí v tomto zaujímavom susedstve. Pripravovaná séria akcií na verejných i privátnych miestach vo štvrti sa pokúsi zapojiť miestnych obyvateľov, živú umeleckú scénu i neziskové organizácie. Členovia rôznych komunít sa budú môcť v rámci troch rôznych formátov stretnúť, vymeniť si informácie a postupy, a podeliť sa o nápady a pocity. Ešte pred začatím projektu Malý/veľký svet sa konala neformálna burza zručností na trhovisku Žilinská (Výmeny, 7. máj) a komunitná dielňa v Mobilnej záhrade Karpatská (Spojenia, 17. máj). Akcia Návštevy – prechádzka po okolí s návštevami a diskusiami na vybraných verejných a privátnych miestach v okolí Karpatskej ulice sa uskutoční 11. júna. Podujatia majú za úlohu povzbudiť rôznych účastníkov k tomu, aby sa zapojili a prispeli k definícii toho, čo považujú v „susedstve“ za spoločné.


BIO:

Dominika Belanská (1988) je architektka, miestotvorkyňa a urbánna inovátorka; žije a pracuje v Bratislave. V rovine tvorby mesta presadzuje kolektívne plánovanie a medziodborovú spoluprácu. Lokálnym komunitám pomáha vytvárať v urbánnom priestore zmysluplné miesta. Spolu s Mads Floor Andersenom, Luciou Dubačovou, Viktorijou Ilioska, Philom van Kemenadem, Petrou Nagyovou a Annou Ulahelovou organizuje Nomadic Arts Festival, ktorého tretí ročník sa bude konať v septembri 2016 v Bratislave. Témou podujatia je Susedstvo a teritórium. Nielen festival samotný, ale aj proces interdisciplinárnej a inkluzívnej spolupráce vytvára príležitosť k posilneniu a oslave spoločenských a kultúrnych vzťahov v susedstve tým, že zapojí miestnych činiteľov, umelcov, kurátorov, neziskové organizácie a miestnu komunitu. 

www.nomadicartsfestival.com


Dominika Belanská a tím Nomadic Arts Festival, Susedenie, 2016, digitálna fotografia. © Nomadic Arts Festival.

Dominika Belanská a tím Nomadic Arts Festival, Susedenie, 2016, fotodokumentácia eventu Výmeny, foto Andrea Kalinová

Susedenie: Návštevy I, tichá prechádzkav rozmanitej štvrti okolo križovatky ulíc Šancová, Karpatská a Žilinská, foto: Adam Šakový

Komentáre

Pridaj komentár