O prepojenosti

Videorozhovor s Albertom-Lászlóm Barabásim, vedcom zaoberajúcim sa štúdiom sietí, profesorom Northeastern University a Katedry medicíny na Harvardskej lekárskej škole

Judit Angel 

Vo video rozhovore Albert-László Barabási, vedec zaoberajúci sa štúdiom sietí, popisuje sociálnu sieť prostredníctvom jej prirovnania k iným komplexným systémom založeným na systéme siete (internet, ekonomika a biologické systémy). Zdôrazňuje tu komunitu, prepájanie a interakciu ako generické vlastnosti sietí, pričom sa vyjadruje k umeniu ako k systému, v ktorom hodnoty vytvára práve sieť. Video slúži ako úvod k projektu Malý/veľký svet a je súčasťou výstavy v tranzit.sk.


Kamera: Hajnalka Tulisz
Strih: Hajnalka Tulisz
Preklad, titulky: Palo Fabuš
Špeciálne poďakovanie:
Albert – László Barabási, József Bartha, Zuzana Révészová


BIO:

Judit Angel je kurátorka a historička umenia, narodená v rumunskom Arade, žije a pracuje v Budapešti a Bratislave. Postgraduálne štúdium zo špecializáciou na súčasné umenie absolvovala na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (2010). Počas deväťdesiatych rokov ako kurátorka Aradského múzea umenia usporiadala viacero výstav reflektujúcich inštitucionálne podmienky. V roku 1999 kurátorovala výstavu Report koncipovanú pre Rumunský pavilón na Benátskom bienále. V rokoch 1998-2003 pracovala ako kurátorka v Műcsarnok/Kunsthalle Budapest. Od augusta 2013 je riaditeľkou tranzit.sk v Bratislave. Zaujíma sa o sociálnu funkciu umenia, ako aj o prepájanie umenia s ďalšími oblasťami ako architektúra, dizajn, vzdelávanie, ekológia, sociológia a iné.


Judit Angel, O prepojenosti, 2016, video still

Komentáre

Pridaj komentár