A Forming of Inevitable Blue

Apart

Východiskovým bodom výstavy v galérii HIT je film poľského výtvarníka Zbigniewa Liberu Walser, ktorý sa stal motívom pri uvažovaní nad koncepciou kurátorského projektu kolektívu APART. Jeho ústrednou témou je otázka paralelnej histórie/ budúcnosti s apokalyptickou víziou/konflikt moci človeka, jeho postavenia v spoločnosti. Ambíciou výstavy je rozvrstviť túto tému prostredníctvom rôznych výtvarných a obsahových prístupov umelcov žijúcich v krajinách ako USA, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Česko a Slovensko v priestoroch galérie v podzemí. Vystavujúcimi umelcami sú Mehraneh Atashi, Ján Gašparovič, Floris Kaayk, Martin Kohout, Tavi Meraud, Pavel Sterec a Zbigniew Libera, ktorého film bude premietaný 15. júna v kine Mladosť. Ako sprievodné podujatie k výstave sa tiež 10. júna uskutoční performatívna prednáška Tavi Meraud na Vysokej škole výtvarných umení.


BIO:

Kolektív umelcov APART vznikol v roku 2012, aktuálne združuje Erika Janečka, Denisa Kozerawskeho, Petra Sita a Andreja Žabkaya. Jeho hlavnou náplňou je publikačná činnosť pod hlavičkou APART LABEL, mapujúca prejavy výtvarného umenia v lokálnom prostredí. Zameriava sa na vybrané tendencie súčasných umeleckých foriem, sleduje ich osobitosti a kladie dôraz na budovanie archívu. Ambíciou nie je mapovať umeleckú prevádzku v celej jej šírke, sústreďuje sa na výstupy a výtvarné formy, ktoré odrážajú osobný záujem v daných témach. APART tiež organizuje Situácie, performatívne udalosti, ktoré pracujú s rôznymi formami dočasnosti, neopakovateľnosti. Spolu s výstavnou a kurátorskou činnosťou vnímajú jeho iniciátori svoje aktivity ako neoddeliteľnú súčasť vlastnej umeleckej praxe založenej na spolupráci v kolektíve. 

http://apart.sk/


Martin Kohout, Skinsmooth Average Eyes, SSo¥ Shades, 2016, digitálny obraz.

A Forming of Inevitable Blue, výstava v galérii Hit, 10. jún - 14 júl, vernisáž, foto: Adam Šakový

A Forming of Inevitable Blue, fotografie z výstavy, foto: Apart

(4π2) , 2012

Ján Gašparovič - Supernova, chemická reakcia, 2012

Martin Kohout - Fallout OST, 2015

Martin Kohout - Fallout OST, 2015

Martin Kohout - Skinsmooth average eyes, 2016

Pavel Sterec - Družstva života, 2016

Mehraneh Atashi

Pavel Sterec - Družstva života, záber z videa. 2016

Mehraneh Atashi - Heating of the universe, 2016

Mehraneh Atashi - You have stolen my mouth, 2016

Tavi Meraud - iridiphores, 2014

Floris Kaayk - www.themodularbody.com, 2016

Floris Kaayk - www.themodularbody.com, 2016

Floris Kaayk - www.themodularbody.com, 2016

Komentáre

Pridaj komentár