Cvičenie s monografiami

Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková & Divadlo z Pasáže

Cvičenie s monografiami voľne nadväzuje na projekt Bouvard a Pécuchet bádajú na poli slovenského umenia z roku 2014. Autorky v oboch projektoch reflektujú svet umenia v sérii improvizovaných performancií realizovaných herečkami Miriam Kujanovou a Danou Snopkovou z komunitného Divadla z Pasáže. V aktuálnom projekte ako metaforické vehikulum využívajú oblasť telovýchovy a športu. Svet (slovenského) umenia zastupujú umelecké monografie, tie sú zdrojom textových fragmentov, z ktorých autorky vyskladali kolážový scenár, a zároveň aj hlavnou rekvizitou performancií. Výstup má dve podoby – jednou je video, ktoré dokumentuje akcie herečiek, druhou je tlačovina – manuál k cvičeniam pozostávajúci z reprodukovaných inscenovaných fotografií a textových inštrukcií.


BIO:

Marianna Mlynárčiková (1971) vyštudovala výtvarnú výchovu a filozofiu na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Banskej Bystrici a v Salak Phet, Thajsko. Nóra Ružičková (1977) vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca ateliéru Obraz/zvuk/text a kontext na Katedre intermédií. Autorskú dvojicu tvoria od roku 2004. Venujú sa najmä práci s apropriovaným (konceptuálnym) textom ako obrazom a spolupráci s rôznymi komunitami v rámci participatívnych projektov. Tematizujú kontext umenia, jeho vzťahy s amatérskym diskurzom a životom, interdisciplinárne presahy a reprezentáciu iných kultúr v našom umeleckom priestore.

Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková, Cvičenie s monografiami,, 2016, inštalácia, foto: Andrea Kalinová

Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková, Cvičenie s monografiami, 2016, video still.

Komentáre

Pridaj komentár

Vzorky zdarma

Zdarma  30 / 05 / 2019 21:54

Obdarujte své blízké vzorky zdarma, které jsou dostupné na internetu. Vzorky zdarma získáte velmi jednoduše.